DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - indiskreten, moteč

intrusive, obtrusive

indiskreten, moteč

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2018-05-14 13:03:06

intrusive, obtrusive

indiskreten, moteč

Zapis je bil prikazan 1596 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe