DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - internet stvari, IoS

internet of things, IoT

internet stvari, IoS

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2018-03-03 20:28:55

internet of things, IoT

internet stvari, IoS


Matjaž Gams
2018-03-03 20:28:47

internet of things, IoT

internet stvari, IoS


Matjaž Gams
2018-03-03 20:28:43

internet of things, IoT

internet stvari, IoS


Matjaž Gams
2018-03-03 20:28:20

internet of things, IoT

Internet stvari, IoS

Zapis je bil prikazan 3147 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe