DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - bitplačilo

Bitcoin

bitplačilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2017-11-17 12:23:18

Bitcoin

bitplačilo


Matjaž Gams
2017-11-08 00:09:00

Bitcoin

bitcoin

Zapis je bil prikazan 271 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe