DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - mnogotera mreža

manifold mesh

mnogotera mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2012-01-31 14:31:16

manifold mesh

mnogotera mreža


Nedeljko Grabant
2012-01-22 11:49:21

Manifold Mesh

Mnogovrsten Mesh

Zapis je bil prikazan 11671 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe