DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - agent vodila, komunikacijski agent

bus agent

agent vodila, komunikacijski agent

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-07-12 14:28:41

bus agent

agent vodila, komunikacijski agent

Zapis je bil prikazan 17144 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe