DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - območno uteženo nazadovanje

locally-weighted regression

območno uteženo nazadovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-08-25 22:52:18

locally-weighted regression

območno uteženo nazadovanje


Maja Madarasi
2011-03-15 19:19:54

locally weighted regression

lokalno utežena regresija

Zapis je bil prikazan 9227 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe