DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - odprta sestava omrežnih storitev

open grid service architecture, OGSA

odprta sestava omrežnih storitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-08-25 22:48:45

open grid service architecture, OGSA

odprta sestava omrežnih storitev


Maja Madarasi
2011-03-15 18:23:06

open grid service architecture, OGSA

odprta arhitektura omrežnih storitev

Zapis je bil prikazan 11344 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe