DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - mikrozgradba

microarchitecture

mikrozgradba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-26 22:17:06

microarchitecture

mikrozgradba


Maja Madarasi
2011-02-27 11:45:49

microarchitecture

mikroarhitektura

Zapis je bil prikazan 11529 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe