DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - oblakovno računalništvo, računalništvo v oblaku

cloud computing

oblakovno računalništvo, računalništvo v oblaku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2020-06-30 23:48:44

cloud computing

oblakovno računalništvo, računalništvo v oblaku


Boštjan Mejak
2018-01-22 14:26:47

cloud computing

oblakovno računalništvo


Matjaž Gams
2010-12-23 11:49:17

cloud computing

računalništvo v oblaku, računanje v oblaku, razpršeno računanje

Zapis je bil prikazan 12644 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe