DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - opredeljenost spremenljivke, vezava spremenljivke

variable binding

opredeljenost spremenljivke, vezava spremenljivke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

variable binding

opredeljenost spremenljivke, vezava spremenljivke

Zapis je bil prikazan 13223 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe