DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - spletno razčlenitveno obdelovanje

OLAP, online analytical processing

spletno razčlenitveno obdelovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-06-28 10:51:35

OLAP, online analytical processing

spletno razčlenitveno obdelovanje


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

OLAP, online analytical processing

sprotna analitska obdelava, sprotna analiticna obdelava

Zapis je bil prikazan 13198 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe