DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - tranzistor s tankim filmom

TFT, thin film transistor

tranzistor s tankim filmom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-01 12:55:03

TFT, thin film transistor

tranzistor s tankim filmom


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

thin film transistor

tranzistor s tankim filmom

Zapis je bil prikazan 16563 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe