DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - skladenjska vrsta

syntactic category

skladenjska vrsta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-03-26 23:15:23

syntactic category

skladenjska vrsta


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

syntactic category

sintaktična kategorija

Zapis je bil prikazan 13669 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe