DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - Komentirana gesla

overloading

prenalaganje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

load = naložiti, obremenitioverload = preobremenitev (obe gesli sta iz rač.slovarčka)overloading = preobremenjevanje? prenalaganje?prekrivanje (v geometrijskem smislu) pa je overlap(ing)


Obiskovalec

Ta prevod se mi zdi bolj ustrezen za overriding, overloading pa smo mi prevajali kot preoblaganje.

Boštjan Mejak
2018-01-19 18:03:30

overloading

prenalaganje


Boštjan Mejak
2018-01-19 17:56:52

overloading

preobremenitev


Boštjan Kaluža
2012-01-31 15:18:02

overloading

preoblaganje, prekrivanje


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:45

overloading

prekrivanje

Zapis je bil prikazan 17542 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

array expression

razpredelnični izraz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

expression se prevaja tudi kot izraz in ima v matematiki in programiranju uveljavljen pomen. array expression je zato možno prevajati tudi kot matrični izraz. izrazi (torej tudi matrični izrazi) lahko v programski kodi dobijo vlogo definicije, a le v točno določenem kontekstu.

Boštjan Mejak
2018-01-19 17:59:26

array expression

razpredelnični izraz


Boštjan Kaluža
2012-01-31 15:16:06

array expression

matrični izraz, definicija urejene tabele


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

array expression

definicija urejene tabele

Zapis je bil prikazan 17616 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

spreadmart

namizna podatkovna baza, lokalna podatkovna baza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Begelj

Uporabniki sami zbirajo, preoblikujejo in združujejo podatke za lastno uporabo ali za uporabo ožje skupine uporabnikov. `Spreadmarts` so preglednice ali namizne podatkovne baze, ki delujejo kot skladišča podatkov.

Boštjan Kaluža
2009-06-23 17:44:55

spreadmart

namizna podatkovna baza, lokalna podatkovna baza


Boštjan Begelj
2009-06-18 14:10:00

spreadmart

Zapis je bil prikazan 13459 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

bold

krepko

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tanja Baričič

zakaj pa polkrepko?

Boštjan Mejak
2018-01-19 17:57:33

bold

krepko


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:39

bold

krepko, polkrepko

Zapis je bil prikazan 21781 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

burning operation

operacija zapisovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tomaž Mačus

Ali ima kdo kak boljši predlog? V kontekstu stavka `Burning operations supported in Windows XP and above.`

Boštjan Kaluža
2009-10-06 20:08:12

burning operation

operacija zapisovanja


Tomaž Mačus
2009-10-02 12:33:17

burning operation

shranjevanje na CD/DVD, shranjevanje na ploščke


Tomaž Mačus
2009-10-02 12:31:27

burning operation

peka nc CD/DVD, operacija peke

Zapis je bil prikazan 19279 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

bus master

glavno vodilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

V slovarju informatike na EF uporabljajo za tole glavno vodilo. Mislim, da bi lahko poenotili v tak prevod. LP, Jože

Boštjan Mejak
2017-09-26 03:41:03

bus master

glavno vodilo


Boštjan Kaluža
2009-08-03 11:08:59

bus master

glavno vodilo, gospodovalna naprava vodila


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:39

bus master

gospodovalna naprava vodila

Zapis je bil prikazan 20465 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

game engine

pogon za igre, igralni pogon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

*igralni pogon

Boštjan Kaluža
2011-09-13 10:19:40

game engine

pogon za igre, igralni pogon


Obiskovalec
2009-10-30 16:59:09

game engine

pogon za igre

Zapis je bil prikazan 14821 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

current switch

tokovni preklop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

angleški izraz 'current' ima najmanj dva pomena: 1) tok 2)tekoč, veljaven, sedanji! od tod je lahko 'current switch' tudi tokovno stikalo. V pomenu 2) pa bi bilo možno uporabiti veljavno ali trenutno stikalo.

Boštjan Mejak
2018-01-19 18:00:44

current switch

tokovni preklop


Boštjan Mejak
2018-01-19 18:00:07

current switch

tokovno stikalo


Boštjan Kaluža
2012-01-31 15:19:46

current switch

trenutno stikalo, tokovno stikalo, tekoči preklopnik


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:40

current switch

tekoči preklopnik

Zapis je bil prikazan 20637 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

bay

ležišče

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

nakladalna ploščad/površina

Tanja Baričič
2009-12-15 09:22:22

bay

ležišče

Zapis je bil prikazan 16337 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

extended data output ram

RAM z razširjenim iznosom podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

Dober prevod

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

extended data output ram

RAM z razširjenim iznosom podatkov

Zapis je bil prikazan 12599 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

enterprise resource planning, ERP

celovita programska rešitev, ERP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

PLANIRANJE VIROV PODJETJA ali ORGANIZACIJE

Maja Madarasi
2011-03-17 12:17:08

enterprise resource planning, ERP

celovita programska rešitev, ERP


Maja Madarasi
2011-03-17 12:16:29

enterprise resource planning

celovita programska rešitev


Maja Madarasi
2011-03-17 12:15:54

enterprice resource planning

celovita programska rešitev

Zapis je bil prikazan 16949 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

'feature' ima v CAD in MCAD sistemih poseben pomen, ki je bližje prevodu 'gradnik'

Boštjan Kaluža
2012-01-31 15:20:45

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka


Boštjan Kaluža
2012-01-31 15:20:26

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika

Zapis je bil prikazan 16578 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

groupware, workgroup support systems

program za podporo delovne skupine, skupinsko programje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Nina Novinšek

Ni dobesednega prevoda.

Boštjan Kaluža
2009-10-20 16:09:08

groupware, workgroup support systems

program za podporo delovne skupine, skupinsko programje


Nina Novinšek
2009-10-19 12:07:09

groupware

Program, ki omogoča skupinsko delo na izdelku


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

groupware

skupinsko programje

Zapis je bil prikazan 14927 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knock off

prekinitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

pomeni tudi kopija (replika) nečesa npr. designerskih oblek, čevljev, torbic, očal ...

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knock off

prekinitev

Zapis je bil prikazan 12949 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

oversampling

prevzorčenje, nadvzorčenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

Problem prevzorčenja je, da to lahko pomeni tudi resampling. Uporabljata se oba izraza in poleg tega še prekomerno vzorčenje, ampak slednje je po Googlu precej bolj redko.

Mitja Luštrek
2011-09-14 17:12:21

oversampling

prevzorčenje, nadvzorčenje


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:45

oversampling

prevzorčenje

Zapis je bil prikazan 13194 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

scale factor

faktor normalizacije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

Na kaj se ta faktor nanaša?*faktor merila *faktor skaliranja

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:46

scale factor

faktor normalizacije

Zapis je bil prikazan 14664 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe